Dự án

HCM MTR Line 1 – Cut & Cover

 

STT Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp HCMThi công cọc Jet Grouting khu vực Cut & Cover
1 Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt đô thị
2 Đơn vị yêu cầu RAITO KOGYO
3 Địa điểm Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
4 Nội dung công việc Thi công cọc Jet Grouting D700, D2500, D3000, D3500
5 Thời gian 01/03/2016 – 30/03/2016
6 Khối lượng 408 m