Dự án

Dự án tuyến đường sắt đô thị Tp.HCM Số 1: Bến Thành Suối Tiên

Dự án tuyến đường sắt đô thị Tp.HCM Số 1: Bến Thành Suối Tiên
Dự án tuyến đường sắt đô thị Tp.HCM Số 1: Bến Thành Suối Tiên
STT Dự Án Dự án tuyến đường sắt đô thị Tp.HCM Số 1: Bến Thành Suối Tiên
1 Chủ đầu tư Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND TP.HCM
2 Công việc Cung cấp và thi công cọc PHC D600
3 Thời gian 12/2017-5/2018
4 Địa điểm Quận 1, Tp.HCM