Dự án

Cải thiện môi trường nước Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 –

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty cơ khí và xây dựng Posco
Công việc
  • Package J: Thi công cọc PC D450
  • Package G: Xây dựng hệ thống cống bao, thi công bằng công nghệ Pipe jacking
Thời gian 2015 - 2017
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh