Dự án

Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương Bến Cát (giai đoạn 1)

STT Dự Án Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương Bến Cát (giai đoạn 1)
1 Chủ đầu tư Công ty CP đầu tư phát triển môi trường SFC Việt Nam
2 Công việc Cung cấp và thi công cọc BLTL dự ứng lực PC D400A:55.000m
3 Thời gian 2015 – 2016
4 Địa điểm Quận 12, TP.HCM