+2.880

+2.880

Doanh thu 2023 Tỷ
+800

+800

Dự án Đã hoàn thành
++900

+900

Nhà cung cấp Đối tác
+1.150

+1.150

Quy mô nhân sự Người
8

8

Cơ cấu tổ chức Đơn vị thành viên

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả

Dự án

Tiêu biểu
Video
khám phá Fecon

FECON - Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao

FECON - Nhà thầu xây dựng công nghiệp và hạ tầng, nhà đầu tư uy tín dựa trên năng lực xuất sắc về nền móng và công trình ngầm.