+3.060

+3.060

Doanh thu 2019 Tỷ
+750

+750

Dự án Đã hoàn thành
++900

+900

Nhà cung cấp Đối tác
+1.500

+1.500

Quy mô nhân sự Người
12

12

Cơ cấu tổ chức Đơn vị thành viên

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả

Dự án

Tiêu biểu
Video
khám phá Fecon

FECON - Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao

FECON - Nhà thầu và nhà đầu tư uy tín theo chuẩn quốc tế, sở hữu năng lực xuất sắc về nền móng và công trình ngầm