+3.484

+3.484

Doanh thu 2021 Tỷ
+800

+800

Dự án Đã hoàn thành
++900

+900

Nhà cung cấp Đối tác
+1.600

+1.600

Quy mô nhân sự Người
15

15

Cơ cấu tổ chức Đơn vị thành viên

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả

Dự án

Tiêu biểu
Video
khám phá Fecon

FECON - Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao

FECON - Nhà thầu xây dựng công nghiệp và hạ tầng, nhà đầu tư uy tín dựa trên năng lực xuất sắc về nền móng và công trình ngầm.