+2.840

+2.840

Doanh thu 2018 Tỷ
+750

+750

Dự án Đã hoàn thành
++900

+900

Nhà cung cấp Đối tác
2.230

2.230

Quy mô nhân sự Người
20

20

Cơ cấu tổ chức Đơn vị thành viên

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả

Dự án

Tiêu biểu
Video
khám phá Fecon

FECON - Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao

FECON là Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam, dựa trên quan điểm phát triển bền vững và năng lực xuất sắc về kỹ thuật nền, móng, ngầm và kết cấu công trình.