Trở thành Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025, tầm nhìn 2030
tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025, tầm nhìn 2030

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty cổ phần FECON là phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật nền móng, công trình ngầm và phát triển hạ tầng nhằm mang lại giải pháp tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế cho các công trình hạ tầng, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đối tác đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững nền kinh tế nước nhà.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

  • Cầu thị - Hướng thượng
  • Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
  • Trung thực - Thẳng thắn
  • Đam mê - Quyết liệt
  • Đồng tâm - Nhất trí