Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2024
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2024
Top 1 Nơi làm việc tốt nhất ngành Kiến trúc/ Xây dựng khối Doanh nghiệp vừa 2023
Top 1 Nơi làm việc tốt nhất ngành Kiến trúc/ Xây dựng khối Doanh nghiệp vừa 2023
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2023
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2023
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2022
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2022
Thương hiệu quốc gia 2022
Thương hiệu quốc gia 2022
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2021
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2021
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2020
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2020
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2019
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín 2019
Giải thưởng Thương hiệu mạnh năm 2017
Giải thưởng Thương hiệu mạnh năm 2017
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng Uy tín 2018
Giải thưởng Top 10 Nhà thầu xây dựng Uy tín 2018
Giải thưởng Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017
Giải thưởng Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2016 - do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2016 - do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn
Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất năm 2015
Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất năm 2015
Top 100 Sao vàng đất Việt năm 2015
Top 100 Sao vàng đất Việt năm 2015
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2015 - Do Forbes Việt Nam bình chọn
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2015 - Do Forbes Việt Nam bình chọn
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2014
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2014
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2014
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2014
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014 – do Forbes Việt Nam bình chọn
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014 – do Forbes Việt Nam bình chọn
Top 100 Sao vàng đất Việt 2013
Top 100 Sao vàng đất Việt 2013
Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2013
Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2013
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2013 – do Forbes Việt Nam bình chọn
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2013 – do Forbes Việt Nam bình chọn
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2012
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2012
Giải thưởng
Giải thưởng "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển" lần thứ V - Top Doanh nghiệp xuất sắc nhất
Sao vàng đất Việt năm 2011
Sao vàng đất Việt năm 2011
Top 10 thương hiệu tiêu biểu Ngành Xây dựng năm 2011
Top 10 thương hiệu tiêu biểu Ngành Xây dựng năm 2011
Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2011
Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2011
Cúp vàng VTOP BUILD - do Bộ Xây dựng Việt Nam và BTC triển lãm Quốc tế VietBuild trao tặng
Cúp vàng VTOP BUILD - do Bộ Xây dựng Việt Nam và BTC triển lãm Quốc tế VietBuild trao tặng
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2011
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2011
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010
Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia do Bộ Công thương trao tặng năm 2010
Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia do Bộ Công thương trao tặng năm 2010
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2009
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2009
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2008
Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2008