FECON - Tập đoàn Xây dựng và Phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm.

Thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm các kỹ sư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình, có tâm huyết với nghề, với sự năng động sáng tạo và kết hợp với đội ngũ công nhân lành nghề, hệ thống thiết bị đồng bộ với những công nghệ hiện đại, đến nay FECON đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nền móng công trình tại Việt Nam. FECON đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025. 

+3.484

+3.484

Doanh thu 2021 Tỷ
+800

+800

Dự án Đã hoàn thành
++900

+900

Nhà cung cấp Đối tác
+1.600

+1.600

Quy mô nhân sự Người
15

15

Cơ cấu tổ chức Đơn vị thành viên

Đội ngũ nhân sự trẻ, ổn định và có chuyên môn cao

  • 41% 921 Đại học trở lên

  • 33% 743 Công nhân

  • 26% 566 Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

* Theo biểu đồ phân loại nhân sự theo trình độ năm 2019