khám phá Fecon

Nhóm công ty FECON

FECON thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm kỹ sư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình.

Sau 17 năm hình thành và phát triển, FECON đã bứt phá với nhiều thành tựu nổi bật. Hiện nay, trên toàn hệ thống gồm có Công ty mẹ, 18 công ty con và 4 công ty liên kết.