Giới thiệu

Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU) thành lập ngày 24/12/2014 với sự tham gia của các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và Nhật Bản, là công ty chuyên về thi công xây dựng công trình ngầm tại khu vực đô thị như thi công công trình hầm Metro, thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền đất yếu trong thi công công trình ngầm bằng các công nghệ đặc biệt như Jet Grouting, Chemical Grouting, TAM Grouting.

FRU

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá FRU

Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO