Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ FECON

Với mảnh ghép năng lượng được bổ sung thêm, hoạt động của FECON Invest sẽ tập trung vào 3 mảng chính: (1) Đầu tư Bất động sản (gồm đô thị, khu công nghiệp); (2) Phát triển dự án năng lượng; (3) Đầu tư hạ tầng giao thông.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON
Khám phá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON

Sản phẩm & Dịch vụ

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FECON