Dự án

HCM Metroline 1 – Khởi công vận hành TBM tại ga Ba Son

 

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đường sắt đô thị/ RAITO KOGYO
Công việc

Vận hành Robot TBM

Thời gian 2017
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh