Dự án

Metro line 1 TPHCM

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt đô thị/ RAITO KOGYO/SHIMIZU-MAEDE
Công việc - Thi công Jet Grouting - Tường vây - Cọc Kingpost phần ngầm Nhà hát lớn thành phố - Vận hành robot TBM
Thời gian 2015-2017
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh