Dự án

Condotel Đà Nẵng

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Vin Group
Công việc

Cải tạo đất bằng khoan phụt vữa cao áp

Thi công tường vây

Thời gian 2016
Địa chỉ Đà Nẵng

Dự án

Liên quan