Dự án

Dự án Khu Trung tâm dịch vụ công cộng

STT Dự án Khu Trung tâm dịch vụ công cộng
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Thương mại DALAT LAND
2 Công việc Thi công cọc thử
3 Thời gian 10/2022
4 Địa điểm Đà Lạt
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc

Thi công cọc thử

Thời gian 10/2022
Địa chỉ Đà Lạt

Dự án

Liên quan