Dự án

Dự án Khu Phức hợp căn hộ Quy Nhơn Bình Định

STT Dự án Khu Phức hợp căn hộ Quy Nhơn Bình Định
1 Chủ đầu tư
2 Công việc Tường vây và cọc khoan nhồi
3 Thời gian 07/2022 – 2/2023
4 Địa điểm TP Quy Nhơn, Bình Định
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc

Tường vây và cọc khoan nhồi

Thời gian 07/2022 – 2/2023
Địa chỉ TP Quy Nhơn, Bình Định

Dự án

Liên quan