Dự án

Dự án Khu tái định cư – Dân cư Hiệp Vinh 1A

STT Dự án Khu tái định cư – Dân cư Hiệp Vinh 1A
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần BECAMEX Bình Định
2 Công việc Xây dựng 4 căn nhà ở công nhân thuộc lô A22 và A23
3 Thời gian 11/2022
4 Địa điểm Bình Định
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc

Xây dựng 4 căn nhà ở công nhân thuộc lô A22 và A23

Thời gian 11/2022
Địa chỉ Bình Định

Dự án

Liên quan