Dự án

Dự án Hoa Sen Đại Phước – Zone 6

STT Dự Án Hoa Sen Đại Phước – Zone 6
1 Chủ đầu tư Công ty cổ phần VINA Đại Phước
2 Công việc Thi công cọc
3 Thời gian 03/2020
4 Địa điểm Đồng Nai
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc

Thi công cọc

Thời gian 03/2020
Địa chỉ Đồng Nai

Dự án

Liên quan