Dự án

Dự án Khu phức hợp Sóng Việt – Lô 1.13

STT Dự Án Khu phức hợp Sóng Việt – Lô 1.13
1 Chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Bất Động Sản Sơn Kim
2 Công việc Thi công cọc thử

Thi công cọc đại trà và tường vây

3 Thời gian 08/2020
4 Địa điểm Quận 2, TP. HCM
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc

Thi công cọc thử

Thi công cọc đại trà và tường vây

Thời gian 08/2020
Địa chỉ Quận 2, TP. HCM

Dự án

Liên quan