Dự án

Metro Line 3 Hà Nội (Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội)

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Hyundai Ghella
Công việc
  • Lắp ráp, vận hành robot đào hầm bằng công nghệ TBM
  • Xử lý nền bằng phương pháp Jet Grouting tại các ga S9, S10, S11, S12, vị trí móng các đường hầm nối, đường thông lánh nạn và vị trí các hố bơm, trạm bơm (Gói thầu tháng 5/2019
  • Thi công xử lý nền bằng Phương pháp khoan phụt vữa đường kính lớn (Jetgrouting) tại các khu vực S12 Plug, Crossover & Garage (Gói thầu tháng 7/2020)
  • Tổng giá trị các gói thầu: 1.139 tỷ đồng 
Thời gian Từ tháng 5/2019
Địa chỉ Hà Nội