Dự án

Xử lý nền đê Lạt Sơn – Tuyến tránh TP Phủ Lý

STT Dự án Xử lý nền đê Lạt Sơn, tuyến tránh Phủ Lý
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần hạ tầng FCC
2 Đơn vị yêu cầu Công ty CP FECON
3 Địa điểm Phủ Lý, Hà Nam
4 Nội dung công việc Thi công cọc Jet Grouting D800
5 Thời gian 20/11/2015 – 10/12/2015
6 Khối lượng 1400 m

Dự án

Liên quan