Dự án

Khu TTTM, Nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID

STT Dự án Khu trung tâm thương mại, nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần BĐS HANOVID
2 Đơn vị yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Cotec ( Coteccons group)
3 Địa điểm 403 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
4 Nội dung công việc Thổi rửa, bơm phụt vữa xi măng gia cường đáy cọc khoan nhồi D1500; thi công cọc vữa xi măng D200; thi công cọc khoan nhồi biện pháp D400
5 Thời gian 23/03/2015 – 06/06/2015
6 Khối lượng 300 cọc