Dự án

HCM MTR Line 1 – Thi công Jet Grouting tạo tường ngăn nước Ba Son

STT Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp HCM

Thi công cọc Jet Grouting tạo Tường ngăn nước ga Ba Son

1 Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt đô thị
2 Đơn vị yêu cầu RAITO KOGYO
3 Địa điểm Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
4 Nội dung công việc Thi công cọc Jet Grouting D3500
5 Thời gian 20/04/2016 – 09/05/2016
6 Khối lượng 220 m

Dự án

Liên quan