Dự án

Xây dựng cầu Yên Xuân – Tỉnh Nghệ An

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP
Công việc Thi công cọc xi măng đất CDM đường kính 800mm
Thời gian 2016
Địa chỉ Nghệ An

Dự án

Liên quan