Dự án

HCM MTR Line 1 – Thi công cọc Jet Grouting khu vực Nhà hát thành phố

STT Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp HCMThi công cọc Jet Grouting khu vực Nhà hát thành phố
1 Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt đô thị
2 Đơn vị yêu cầu RAITO KOGYO
3 Địa điểm Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
4 Nội dung công việc Thi công cọc Jet Grouting D3500, D3000, D1400, Vận chuyển đất thải
5 Thời gian 05/2016 – 12/2016
6 Khối lượng 11.000m3

Dự án

Liên quan