Dự án

LG Display Hải Phòng

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư LG Việt Nam
Công việc Cải tạo đất bằng CDM Cung cấp và thi công cọc các loại, cọc PHC D350, D500 Kết cấu bê tông cốt thép
Thời gian 2012-2013-2016
Địa chỉ Hải Phòng