Dự án

Dự án nhà máy nước thải TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Posco E&C
Công việc Thi công cọc PHC450
Thời gian  230.000m
Địa chỉ Từ tháng 7/2015