Xây dựng Công nghiệp

Xây dựng Công nghiệp

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền công nghiệp phát triển và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài khoảng 20 tỷ USD/năm. Các công trình công nghiệp, nhà xưởng cần đầu tư xây dựng để các doanh nghiệp phát triển sản xuất trên mọi miền đất nước với số lượng ngày một gia tăng. Với xu thế đó, FECON quyết định chọn Xây dựng Công nghiệp là trụ cột chiến lược của Tập đoàn, bao gồm xây dựng công trình công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

Lĩnh vực Xây dựng Công nghiệp đòi hỏi yêu cầu thiết kế, thi công theo một chuẩn mực riêng biệt và vô cùng khắt khe để có thể đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Trong 20 năm qua, với kinh nghiệm thiết kế và thi công, FECON tự hào là đơn vị xây dựng các công trình công nghiệp và công trình năng lượng trên khắp Việt Nam.

Các loại hình công trình mà FECON đang thực hiện:

1. Xây dựng Công trình Công nghiệp nặng

2. Xây dựng Công trình Năng lượng

3. Xây dựng Công trình Công nghiệp nhẹ

Dự án

Liên quan