Xây dựng Cơ sở Hạ tầng

Xây dựng Hạ tầng Công nghiệp và Đô thị

Cùng với sự phát triển của đất nước, ngày càng nhiều khu công nghiệp và đô thị mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tạo nên giá trị gia tăng lớn cho xã hội. FECON cung cấp các giải pháp và thi công các hạng mục hạ tầng cho các khu công nghiệp và đô thị như:

  • Đường giao thông
  • Hệ thống mương, cống thoát nước
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Xử lý nước thải
  • Hệ thống chiếu sáng 
  • Cảnh quan

Khu đô thị Dương Nội (Hà Nội)

Tổ hợp Nhà máy Thép Hoà Phát - Dung Quất (Quảng Ngãi)

Nhà máy Điện gió Trà Vinh V1.3 (Trà Vinh) - Cầu dẫn

Grand Mercure Hội An (Quảng Nam)

Hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội)