Dự án

Dự án Aqua City

 

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Thành phố Aqua
Công việc

Gói thầu FCN đảm nhiệm: Gói thầu thi công kè bảo vệ bờ (Rạch nội khu và Rạch Lái Nguyệt)

Thời gian 01/5/2020 – 30/9/2020
Địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án

Liên quan