Dự án

Nhà máy điện gió Thái Hòa

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn Thái Bình Dương
Công việc
  • Tổng giá trị gói thầu: 276 tỷ đồng
  • Thiết kế bản vẽ thi công
  • Thi công xây dựng móng trụ tuabin gió
  • Thi công xây dựng toàn bộ hệ thống đường giao thông và các hạng mục xây dựng phụ trợ
Thời gian 300 ngày
Địa chỉ Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận