Dự án

Dự án Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái

Vị trí: Hiệp Hoà, Bắc Giang

Diện tích:

Tổng mức đầu tư: gần 1.000 tỷ đồng

Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2023, bắt đầu khai thác từ quý III/2024

Dự án

Liên quan