Dự án

Dự án GS Metrocity Nhà Bè

STT Dự Án GS Metrocity Nhà Bè
1 Chủ đầu tư Vietnam GS Industry One – Member LLC
2 Công việc Thi công xử lý nền
3 Thời gian 03/2020
4 Địa điểm Phước Kiểng, Nhà Bè, TP. HCMThông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư
Công việc

Thi công xử lý nền

Thời gian 03/2020
Địa chỉ Phước Kiểng, Nhà Bè, TP. HCM

Dự án

Liên quan