Dự án

Empire City - Thành phố Đế Vương

STT Dự Án Empire City – Thành phố Đế Vương
1 Chủ đầu tư Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế vương
2 Công việc Cọc khoan nhồi, D1000-1200, Phụt vữa thân cọc (Shaft grouting); Thi công 02 tầng hầm và đài cọc
3 Thời gian Giai đoạn 1:QuýII/2017; Giai đoạn 2: Từ 01/2018
4 Địa điểm Thủ Thiêm, Quận 2

Dự án

Liên quan