Dự án

Dự án điện Gió Quốc Vinh - Sóc Trăng

• Địa điểm: Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

• Công suất: 30 MW

• Sản lượng: 100 triệu kwh/năm

• CĐT: Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

Dự án

Liên quan