Dự án

Dự án Khu nghỉ dưỡng FECON Phú Quốc

  • Địa điểm: Bãi Trường, Phú Quốc
  • Diện tích: 5.0 ha
  • Ý tưởng thiết kế: Khu đô thị xanh
  • Loại hình: Resort 4 sao
  • TMĐT (dự kiến): VND 586 tỷ VND (USD 25 triệu)
  • Kế hoạch thực hiện: 2012-2020
  • Tình trạng: đã thoái 100%

Dự án

Liên quan