Dự án

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6

Địa điểm: Huyện Tuy Phong, Bình Thuận
Diện tích: 60 ha
Công suất: 50 MWp
Sản lượng: 83 triệu kwh/năm
TMĐT: 1.230 tỷ VND (53 triệu USD)
Ngày vận hành thương mại: 18/6/2019
CĐT: Công ty CP Năng lượng Vĩnh Hảo 6

Dự án

Liên quan