Dự án

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 là dự án đầu tư năng lượng đầu tiên của FECON trong chiến lược “đi bằng hai chân” - triển khai song song hai mảng là Đầu tư và Thi công. 

Khởi công từ tháng 10/2018, trải qua hơn 6 tháng thi công, dự án đã đóng điện trạm và đường dây từ ngày 4/6 vừa qua - là dự án đầu tiên ở Bình Thuận hoàn tất kiểm tra điều kiện và đóng điện được ngay trong cùng ngày; đóng điện nhà máy từ 7/6 và hoàn tất thủ tục COD vào 18/6. Dự kiến dự án sẽ cung cấp 83 triệu KWh/năm lên lưới điện quốc gia.