Xây dựng Cơ sở Hạ tầng

Xây dựng Hạ tầng Giao thông (Cầu, Đường cao tốc, Đường sắt, Sân bay, Công trình thuỷ, Hạ tầng thuỷ lợi chống biến đổi khí hậu)

1. Xây dựng Hạ tầng Giao thông (cầu, đường cao tốc và đường sắt)

FECON cung cấp các giải pháp, thiết kế hoàn chỉnh, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình cầu, đường cao tốc, đường bộ để tạo ra các công trình đường bộ an toàn và đáng tin cậy, bao gồm: 

  • Xử lý và thi công nền đường 
  • Thi công các lớp cấp phối đá dăm 
  • Thi công thảm bê tông nhựa

BOT - Tuyến tránh Phủ Lý (Hà Nam)

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

2. Thi công Cảng và Đường thuỷ

Bước tiếp từ thành tựu thi công nền - móng, công trình ngầm và kết cấu công trình, FECON mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực thi công công trình cảng - đường thuỷ với các hạng mục công việc như:

  • Thi công công trình cảng sông, cảng biển
  • Thi công kè bảo vệ bờ sông, bờ biển
  • Thi công đê chắn cát, đê chắn sóng
  • Thi công công trình chỉnh trị cửa sông
  • Thi công tôn tạo, bảo vệ bờ biển và hải đảo
  • Thi công các công trình thuỷ công trong nhà máy đóng tàu

Bến cảng tổng hợp container Hoà Phát - Dung Quất (Quảng Ngãi)

Cảng Lạch Huyện - Bến số 5, số 6 (Hải Phòng)