Dự án

Cảng thủy nội địa tổng hợp Vĩnh Tân

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhơn Trạch
Công việc

Thi công bến cảng thủy nội địa tổng hợp

Thời gian 12/2019 - 10/2020
Địa chỉ Đồng Nai

Dự án

Liên quan