Dự án

Hoa sen Đại Phước - Phân khu 4

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Vina Dai Phuoc Corporation
Công việc

Công tác hạ tầng và cảnh quan

Thời gian 8/2019 - 1/2021
Địa chỉ Đồng Nai

Dự án

Liên quan