Dự án

Dự án Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (Cơ sở tại Ecopark)

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam
Công việc

Sản xuất, cung cấp và thi công cọc & đài cọc

Thời gian 10/2015 – 2/2016
Địa chỉ Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Dự án

Liên quan