Dự án

Trung tâm Logistics Thăng Long

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long
Công việc

Tổng thầu hạng mục xây dựng kết cấu, hạ tầng và M&E

Thời gian Từ tháng 1/2018
Địa chỉ Hưng Yên