Dự án

Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenika (Huế)
Công việc

Tổng thầu cọc khoan nhồi, kết cấu bê tông trụ thấp và khung thép

Thời gian Từ tháng 2/2018
Địa chỉ  Khu CN Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế