Dự án

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

 

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
Công việc

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không kết hợp gia tải Cung cấp và thi công cọc PHC D500, D300, cọc vuông Khảo sát địa kỹ thuật và quan trắc công trình Tổng thầu hạng mục cọc và kết cấu móng ống khói

Thời gian 2011-2018
Địa chỉ Sóc Trăng