Dự án

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVC)
Công việc

Xử lý nền đất yêu bằng phương pháp cố kết chân không kết hợp gia tải (94.000m2)

Thời gian 10/2012 - 5/2014
Địa chỉ Thái Bình