Dự án

Đường cao tốc Bắc Nam (Đoạn TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) – Gói 3

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
Công việc

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không

Thi công đường cao tốc

Thời gian 2011-2013
Địa chỉ TPHCM

Dự án

Liên quan