Dự án

Khu liên hợp thép Formosa (Việt Nam)

 

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Formosa
Công việc

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không, đầm động

Cung cấp và thi công cọc PHC D400, D500, D600

Thi công cọc bằng búa đóng

Thời gian 2012-2013
Địa chỉ Hà Tĩnh