Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng công trình nhà ở, phi nhà ở

FECON cung cấp những dịch vụ xây dựng dân dụng cho sự phát triển của thành phố cũng như cải thiện cuộc sống của mọi gia đình như: nhà ở, trường học, bệnh viện, khu văn phòng, khách sạn…

Dự án

Liên quan