Dự án

Tổ hợp Mỹ Đình Pearl – Giai đoạn 2

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn SSG
Công việc
  • Gói thầu 1: Gói thầu thi công cọc, tường vây (Giá trị: 48.000.000.000 VND)
  • Gói thầu 2: Gói thầu thi công hạng mục Hầm – KHỐI CÔNG TRÌNH TỔ HỢP ĐA NĂNG KHÁCH SẠN 5 SAO, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP THƯƠNG MẠI thuộc dự án Tổ hợp Mỹ Đình Pearl (Giá trị 113.168.000.000 VND)

Thời gian 17/6/2020 đến 31/08/2020 (Gói 1) và 15/10/2020 đến T5/2021 (Gói 2)
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan